Zemní práce
Jura

Práce, které jsme realizovali​

Defender 130
Pásový bagr
Pásový bagr
Odkopání základů
Pergola
Pergola
Pergola
Pergola
Pergola
Čistička retenčka vsak
Čistička retenčka vsak
Čistička retenčka vsak
Čistička retenčka vsak
Čistička retenčka vsak
Čistička retenčka vsak
Hrobka
Hrobka
Hrobka
Hrobka
Podsklepená pergola
Podsklepená pergola
Podsklepená pergola
Podsklepená pergola
Podsklepená pergola
Podsklepená pergola
Chata s čističkou
Chata s čističkou
Chata s čističkou
Úprava svahu
Úprava svahu
Úprava svahu
Úprava svahu
Parkovací stání
Parkovací stání
Parkovací stání
Parkovací stání
Sjezd z komunikace
Skleník
Skleník
Skleník
Skleník
Terénní úpravy
Terénní úpravy
Terénní úpravy